AEGON

Novinka ve Web Agentu – možnost sledování aktuálního stavu a historie smlouvy

30. 10. 2015

Štítky

#webagent #novinka

Další novinkou v aplikaci Aegon Web Agent, kterou spouštíme tento podzim, je nástroj s pracovním názvem Track & Trace. Umožní vám jednoduché sledování aktuálního stavu a dostupné historie konkrétní pojistné smlouvy.

Nástroj najdete v menu „Aktuálně“ ihned po spuštění aplikace. Do řádku s označením „Stav a historie smlouvy“ zadáte číslo smlouvy, u které se chcete dozvědět detail o jejím aktuálním stavu a historii. Po stisknutí tlačítka se zobrazí výpis událostí, které se na smlouvě udály od jejího počátku. Nástroj zobrazuje přibližně čtyřicítku událostí a ty jsou ještě doplněny užitečnými detailními informacemi. Rozsah zobrazovaných událostí se bude do budoucna dále rozšiřovat.

Jaká data si můžete už nyní zobrazit?
. Informace o zpracování nové smlouvy
. Informace o požadavcích na doplnění podkladů
. Informace o přijetí první platby
. Informace o vzniku dluhu na smlouvě
. Informace o změnách na smlouvě
. Informace o mimořádných výběrech ze smlouvy
. Informace o pojistných událostech
. Informace o ukončování smlouvy


Jak stará data umí nástroj zobrazit?
Naší snahou bylo umožnit zobrazení maximálního množství informací. Většinu událostí tak zobrazíte bez historického omezení. Několik typů událostí jsme ale schopni zobrazit pouze s omezenou historií. Omezení se týká zejména informace o provedení změny na smlouvě (data od listopadu 2014) a informace o pojistných událostech (data od 24. září 2015). Kompletní přehled dostupné historie zobrazovaných dat naleznete níže.

Protože se jedná o zcela nový nástroj, spouštíme ho v testovacím provozu. Pokud při práci narazíte na jakékoli problémy nebo vás naopak napadne tip na zlepšení, pošlete nám své podněty na email webagent@aegon.cz.

Vyzkoušejte novou funkcie teď hned!
Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Tým Aegon

 

Přehled délky historie zobrazovaných dat:

- Smlouva byla zaevidována v systému. - 20.4.2005
- Pozdrženo z důvodu doplnění údajů ([důvody]). - VZD 26.11.2008, UPS 21.12.2011, PN 11.1.2012
- Nebyly dodány požadované podklady. Hrozí výpověď smlouvy. - 23.10.2007
- Smlouva byla zamítnuta na základě výpovědi pojistníka v prvních 2 měsících. - 24.11.2006
- Smlouva byla zamítnuta na základě výpovědi pojistitele v prvních 2 měsících. I přes odeslanou výpověď je smlouvu možno obnovit dodáním chybějících podkladů. - 29.12.2011
- Smlouva byla zamítnuta z důvodu nedodání podkladů. Aegon má 3 dny na výplatu vratky pojistného. - 24.11.2006
- Smlouva byla zamítnuta - důvod neuveden.- 24.11.2006
- Smlouva byla zamítnuta - odmítnutí ze strany pojistitele.- 24.11.2006
- Následující pracovní den se tiskne pojistka a do jednoho týdne dorazí pojistníkovi. - 20.4.2005
- Byla přijata platba prvního pojistného X Kč.- 20.4.2005
- Na pojistné smlouvě je evidován dluh X Kč. - 16.1.2007
- Hrozí ukončení pojistné smlouvy z důvodu neuhrazeného pojistného ve výši X Kč. - 16.1.2007
- Byl proveden mimořádný výběr ve výši X Kč. - 29.6.2006
- Žádost o změnu byla zamítnuta. - 27.3.2012
- Bylo odesláno potvrzení o provedení změny. - 6.11.2014
- Byla nahlášena škoda (tarif X). Přiřazeno ID X. Oprávněná osoba Y. - 24.9.2015
- Byl zaslán požadavek na doplnění údajů k pojistné události ID X. Oprávněná osoba Y. - 24.9.2015
- Byla schválena výplata k pojistné události ID X z tarifu (tarif X). Plnění XXX Kč. Oprávněná osoba Y. - 24.9.2015
- Bylo vygenerováno a na adresu pojistníka zasláno daňové potvrzení. - 15.1.2014
- Byla zaevidována žádost klienta o ukončení smlouvy. Možno odvolat do DD. MM. YYYY. - 24.1.2011
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu výpovědi ze strany pojistníka v prvních 2 měsících. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu výpovědi ze strany pojistitele v prvních 2 měsících. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy po vzájemné dohodě pojistníka a pojistitele. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu úmrtí klienta. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu neplacení pojistného. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu odstoupení ze strany pojistníka. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu odstoupení ze strany pojistitele. - 13.5.2005
- Na žádost klienta bylo provedeno storno smlouvy s výplatou odkupného. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu vysokého rizika pro pojistitele. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy ke splatnosti pojistného. - 13.5.2005
- Bylo provedeno storno smlouvy z důvodu nedostatečného počtu podílových jednotek. - 13.5.2005
- Pojistná smlouva byla převedena do splaceného stavu dle žádosti klienta. - 21.10.2008
- Pojistná smlouva byla převedena do splaceného stavu z důvodu neplacení pojistného. - 21.10.2008
- Klient může zažádat o plnění z důvodu dožití smlouvy. - 30.4.2010
- Na pojistné smlouvě byly nastaveny platební prázdniny. - 13.12.2007
- Na pojistné smlouvě byly ukončeny platební prázdniny. - 13.12.2007

Kontakt

  • NN Životní pojišťovna
  • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
  • obchod@nnblue.cz