AEGON

Aktuální informace týkající se COVID-19

23. 3. 2020

Štítky

#covid #koronavirus

Sledujte aktuální informace, které se týkají opatřeních společnosti NN v souvislosti s koronavirem COVID-19.

27. 3.

Rozšíření podmínek krytí PN
NN rozšiřuje podmínky krytí rizika pracovní neschopnosti. V případě, že je klientovi po dobu povinné 14denní karantény (uvalené dle mimořádného opatření orgánů veřejné moci po dobu nouzového stavu) diagnostikováno onemocnění COVID-19, pojišťovna bude postupovat ve prospěch klienta a za datum stanovení diagnózy u připojištění pracovní neschopnosti bude považováno datum počátku této 14denní karantény.

 

23. 3.

Bezpečný bezkontaktní elektronický podpis také v programu NN Stela:
Elektronický podpis smluv životního pojištění NN Život a Doplňkového penzijního spoření NN v programu NN Stela je nyní možné provést zvlášť na zařízení klienta a zvlášť na zařízení poradce. Lze tak dodržet doporučená bezpečnostní opatření, které platí v těchto dnech.

Jak na to se dozvíte ve videu na https://youtu.be/ZJBgYDcxtBo

 

20. 3.

Rozšíření používání bezpečného elektronického 2D podpisu na další úkony NN Blue:
- Nově mohou při sjednání smlouvy zaplacením využít digitální podpis také další pojištěné osoby.
- Každá další pojištěná osoba, která již dovršila věku 18 let, může svůj zdravotní dotazník podepsat digitálně na svém počítači, tabletu nebo telefonu.
- Zdravotní dotazník pak není třeba tisknout, protože po podepsání je přímo odeslán do pojišťovny.
- I nadále zůstává možnost zdravotní dotazníky dalších pojištěných osob vytisknout, podepsat a originál doručit do pojišťovny.
(Dosud se mohl digitálně podepsat pouze pojistník na dokumentu Souhlas s elektronickou kontraktací a prohlášení.)
POZOR: U dalších pojištěných osob ve věku 15 až 18 let (spolu s pojištěným se podepisuje také jeho zákonný zástupce) zatím zdravotní dotazník nelze podepsat digitálně. Na této možnosti se pracuje.

S ohledem na aktuální situaci dále doporučujeme:
- Sjednávejte pojistné částky ve výši nevyžadující podrobnější zkoumání zdravotního stavu (výpis ze zdravotní dokumentace, lékařské prohlídky).
- U klientů se zdravotními problémy počítejte s častějším udělováním výluk, přirážek nebo snížením pojistných částek.

Vzhledem k přetíženému zdravotnímu systému nelze očekávat odpovědi lékařů do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Aby mohla být smlouva uzavřena, potřebujeme co nejvíce informací přímo od pojištěného, a to především detailní popis zdravotních obtíží, způsobu léčby, doby trvání nemoci a jiné podstatné informace. Až dojde k obnovení normální činnosti lékařů, můžete případně požádat o navýšení pojistné ochrany, o opětovné přezkoumání a o úpravu smlouvy.

Doklad totožnosti vždy povinně:
- Nově je nutné u pojistníka vždy vyplnit údaje o jeho dokladu totožnosti, tj. o občanském průkazu nebo pasu.
(Dosud bylo vyžadováno pouze pro pojistné nad 24 000 Kč ročně.)

 

17. 3.

Dodržujte zdravotní doporučení a využijte možnost bezkontaktního sjednání smlouvy NN Blue. 2D podpis Souhlasu s elektronickou kontraktací probíhá zvlášť na telefonu klienta a zvlášť na telefonu poradce. Jak na to se dozvíte ve videu https://youtu.be/iEEfwk6ES_E

 

16. 3.

Vzhledem k opakujícím se dotazům chceme potvrdit, že produkty životního pojištění NN kryjí rizika i v případě pandemie. Zároveň je potřeba dodat, že se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jedná se pouze o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na nějaké území, kde pojištěný pobývá, ale sám nemocný není. V této situaci bychom pojistné plnění poskytnou nemohli, protože se nejedná o nemoc, ale výhradně o prevenci potenciálního šíření nemoci v obyvatelstvu.

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru omezujeme od 16. 3. 2020 do odvolání osobní návštěvy klientského centra NN na adrese Bozděchova 344/2, Praha 5. Korespondenci můžete nadále zasílat na adresu NN, Nádražní 344/25, Praha 5. Veškeré vaše dotazy jsme připraveni vyřizovat emailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje najdete na https://www.nn.cz/kontakty nebo https://pojistovna.nn.cz/nnblue pro životní pojištění NN Blue.

Připomínáme, že pro správu pojistné smlouvy můžete využít online nástroje NN Blue:

 

Přejeme všem, aby současnou situaci zvládli co nejlépe.

Kontakt

  • NN Životní pojišťovna
  • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
  • obchod@nnblue.cz