AEGON

Rozhovor: Závažná onemocnění podle Aegonu

28. 2. 2016

„Hru na rozšiřování seznamu diagnóz jsme dávno odmítli a šli jsme přesně opačnou cestou. Smysl mají jen čtyři hlavní diagnózy a v těch je třeba být nejlepší na trhu. Ostatní lze ošetřit jinak“, říká o nové koncepci závažných onemocnění Tereza Slavíková, produktová manažerka pojišťovny Aegon.


Aegon se doposud profiloval především zajištěním invalidity, je cílem nového konceptu dostat nyní do popředí závažná onemocnění?

Náš přístup je stále stejný. Invalidita pro nás stále představuje naprosto zásadní riziko a je proto i nadále tématem číslo jedna. Závažná onemocnění jsme ale vždy chápali jako součást konceptu invalidity, která jej rozvíjí a doplňuje.

 

Jaká je tedy role připojištění závažných onemocnění?

Připojištění závažných onemocnění především představuje pro člověka s vážným zdravotním problémem rychlou finanční pomoc. A to i v případech, které nemusejí skončit invaliditou. Je také důležité říct, že stejně jako připojištění invalidity jsou u nás závažná onemocnění definována jako životní pojištění. To znamená stejnou míru garance – nevypověditelnost ze strany pojišťovny.

 

Na smlouvách dosud jednoznačně převažovalo sjednávání připojištění invalidity.

To je pravda a rozhodně to není špatně! Invaliditu obsahují téměř všechny nově sjednané smlouvy. Závažná onemocnění byla v uplynulém roce sjednávána zhruba na třetině nových smluv. Je tedy znát zatím rezervovanější přístup, což je pochopitelné. Invalidita je zkrátka komplexnější.

 

Myslíte, že by to změnilo přidání dalších diagnóz v rámci připojištění?

Rozšiřování seznamů krytých nemocí za každou cenu je hrozný zlozvyk. Přitom je jasné, které diagnózy mají smysl a které jsou do počtu. V tomto s ostatními pojišťovnami soutěžit nechceme. Někdy jsme tyto snahy trochu nadneseně komentovali, že nejlepším pojištěním závažných onemocnění je pojištění invalidity. Tam jsou totiž vlastně obsaženy tisíce diagnóz, takže ani zdánlivě rekordní seznam sedmdesáti diagnóz tomu nemůže konkurovat. Nakonec jsme se však vydali úplně jinou cestou. V první řadě jsme se zaměřili jen na ty nemoci, které jsou reálné. A ty jsou čtyři.

 

Čtyři hlavní diagnózy, které známe z dosavadní podoby vašich závažných onemocnění?

Přesně tak. Statisticky nejčastější závažné nemoci jsou rakovina, infarkt a mrtvice. Kvalita celého připojištění tak stojí na tom, jak jsou definovány právě tyto nemoci a

některé pojišťovny nastavily dost přísné podmínky. Rakovina musí být „život ohrožující“, mrtvice musí zanechat neurologické následky, pro infarkt je vyžadován minimální pokles výkonu srdeční komory… Dali jsme si proto velký pozor, aby tyto naše definice byly lepší, mezi těmi nejlepšími na trhu.

 

Jmenovala jste pouze tři nemoci. Která je ta čtvrtá?

Roztroušená skleróza. V současné době je to jedna z nejčastějších nemocí mladých lidí. Průměrný vstupní věk klientů je kolem 28 let. Takže vzhledem k mládí našich klientů si zaslouží stejnou pozornost jako tři výše jmenované. Potvrzují to i likvidační řízení. Roztroušená skleróza je po rakovině druhou nejčastěji hlášenou nemocí.

 

Zůstalo vymezení těchto čtyř nemocí stejné nebo došlo v novém konceptu ke změnám?

Z velké míry zůstáváme u toho, co se osvědčilo. Ale malé změny k lepšímu jsme samozřejmě provedli. Asi nejvýraznější změna se týká infarktu. U toho nyní plníme 100 % pojistné částky, a to i při mírném rozsahu.

 

A co když klienta postihne něco jiného mimo tyto čtyři nemoci. Opravdu to stačí?

Stačí. Ale je pravda, že by se to někomu mohlo zdát nedostatečné. Možnost připojistit si i další zdravotní komplikace tu proto je, jenže v tomto případě už nejde o diagnózy nemocí.

 

Jaké je tedy vaše řešení?

Soustředili jsme se na to podstatné a tím je zdravotní následek nemoci nebo úrazu.

Takže místo dalších definic nesmyslných nemocí, jako Kawasakiho vaskulitida, nebo definic, které by obsahovaly zásadní háčky, jako u Alzheimerovy choroby, kdy bývá podmínkou ztratit schopnost zvládat běžné denní aktivity nejpozději do 65 let věku, přitom nemoc je typická pro lidi po osmdesátce, pojistíme rovnou ztrátu schopnosti řídit auto, omezení mobility, vážné poškození zraku a sluchu nebo nutnost podstoupit rizikovou operaci. Je to tedy přesně opačný přístup.

 

V čem je výhoda?

Na jedné straně jednoduchý popis zdravotních následků je pro klienta srozumitelnější než soupiska podivných diagnóz obsahující formulace typu „s průkazem antigenu HLA-B27“. A na druhé straně důvodů, proč k danému zdravotnímu stavu může dojít, je bezpočet. Nechtěla bych být v kůži toho, kdo bude klientovi vysvětlovat, že sice prodělal klíšťovou encefalitidu a že ji sice měl pojištěnu, ale protože se ještě dokáže najíst, umýt a dojít na WC, nedostane nic. A už vůbec si nedovedu představit, že se klient dostane do těžkého stavu nesoběstačnosti, ale bohužel z jiného důvodu, než který měla jeho pojišťovna ve svém obšírném seznamu. Zkrátka my se držíme hesla, že méně je někdy více. Jeden následek zahrnuje celou řadu možných příčin, diagnóz. Dali jsme přednost kvalitě před kvantitou.

Kontakt

  • NN Životní pojišťovna
  • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
  • obchod@nnblue.cz