AEGON

Novinky Aegon pro rok 2017 platné od 1. 12. 2016

1. 12. 2016

Štítky

#novinka

Představujeme balík novinek, který jsme pro Vás a Vaše klienty připravili na prosinec 2016.

Zkrácena čekací doba u invalidity

 • Čekací doba je 1 rok pro vznik nemoci, která vedla k přiznání invalidity, a nově také 1 rok pro přiznání invalidity (dříve čekací doba 2 roky pro přiznání invalidity).
 • Čekací doba se neuplatňuje pro případ invalidity vzniklé úrazem, nově také infarktem myokardu a mozkovou mrtvicí.

Navýšen AEGON Bonus až na 46 %
Věrnostní bonus činí 36 % z pojistného za všechna krytá rizika a navíc:

 • Mimořádný věrnostní bonus 5 % pokud běžné pojistné ≥ 1 000 Kč/měs. a současně pojistné za krytá rizika ≥ 400 Kč/měs. nebo 10 % pokud běžné pojistné ≥ 1 500 Kč/měs. a současně pojistné za krytá rizika ≥ 500 Kč/měs. 
 • Výše připsaného AEGON Bonusu nezávisí na bezeškodném průběhu pojištění.

Vylepšeno pojištění dlouhodobé péče Aegon Care

 • Nově vstupní věk: 40–67 let (dříve 45–65 let)
 • Čekací doba je zkrácena na 180 dní pro diagnózu vedoucí ke ztrátě soběstačnosti (dříve 2 roky).
 • Nově při sjednávání pojištění pro všechny tři varianty stačí vyplnit zdravotní dotazník. Podrobnější zkoumání zdravotního stavu je prováděno jen tehdy, pokud to vyžaduje zdravotní stav zájemce o pojištění (dříve byl nutný výpis ze zdravotní dokumentace pro Variantu 3).


Rozšířena pojistná ochrana na vybrané bojové sporty a adrenalinové aktivity

 • Nově jsou vyjmenované bojové sporty, které jsou provozovány registrovaným sportovcem, pojistitelné s přirážkou 100 % (dříve ve výlukách): aikido, krav maga, capoeira, jiu-jitsu (pouze sebeobrana), judo, karate, kendo, kungfu beze zbraně, sebeobrana, šerm, taekwondo, tai chi, wing-chun, řeckořímský zápas. Podmínkou je, že je tato na smlouvě nastavena.
 • Nově jsou vyjmenované jednorázové adrenalinové aktivity vyjmuty z výluk, pokud jsou provozované pod vedením instruktora nebo pod záštitou certifikované organizace: bungee jumping, kiting, canoying, kayaking, rafting, kitesurfing, parasailing, vodní lyžování, tandemový seskok padákem s instruktorem a tandemový paragliding s instruktorem, zorbing, lanový park, lezecká stěna, potápění, vyhlídkové lety (jako cestující), větrný tunel, paintball, jízda na motokárách nebo čtyřkolkách. Podmínkou je, že je aktivita provozovaná maximálně jednou ročně např. v rámci dovolené.

Přehlednější financování počátečních nákladů

 • Nově slouží pro úhradu počátečních nákladů alokační poplatek (dříve poplatek z počátečních jednotek), který je strháván z běžného pojistného zaplaceného během prvních 5 let trvání smlouvy; v případě navýšení běžného pojistného během prvních 5 let po navýšení, a to pouze z navýšené části pojistného.
 • Nově klient vidí na svém podílovém účtu reálnou hodnotu investice.

Nová kalkulačka AEGON Expert 3.0

 • Nová verze kalkulačky vytvořená na základě požadavků obchodních partnerů.
 • Vše důležité se nachází na jedné obrazovce, přehled připojištění je zpracován formou tabulky.
 • Doplněna nová funkce doporučené pojistné ke stávající funkci minimální pojistné. Při volbě doporučeného pojistného by nemělo docházet k předčasnému ukončení smlouvy vlivem nedostatku prostředků na podílovém účtu.
 • Nově lze vyplnit pojistnou smlouvu přímo v Expertovi (dříve se vygeneroval formulář ve formátu pdf a dále bylo třeba vypsat do smlouvy chybějící údaje). I nadále zůstává zachována možnost přenést modelaci do WebAgenta a tam dokončit sjednání smlouvy online.

 Expert 3

 

A navíc - iPad aplikace Aegon Modelace ke stažení na App Store

Myslíme i na fanoušky nakousnutého jablíčka! V balíčku prosincových novinek jsme připravili i kalkulačku životního pojištění Aegon pro zařízení Apple iPad.
Aplikaci jednoduše získáte prostřednictvím App Store tímto odkazem - https://appsto.re/cz/-8cp2.i

Kontakt

 • NN Životní pojišťovna
 • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
 • obchod@nnblue.cz