AEGON

Produktové novinky Aegon na Leden 2018

1. 1. 2018

Aegon připravil na Leden zcela nové pojištění pro děti a ještě dále vylepšil pojištění pro dospělé. Novinky se týkají i pojištění dlouhodobé péče Aegon Care. Tak si nezapomeňte zaktualizovat kalkulačky a smlouvy s podpisem v roce 2018 už jen s novým produktem.


ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI

 

Invalidita dítěte – pro věk od 3 do 18 let

Nové připojištění je definováno v návaznosti na státní sociální systém, ale současně zahrnuje vlastní definici snížené soběstačnosti bez vazby na sociální systém

Pojistnou událostí je, nastane-li jedna z těchto skutečností:

- Přiznání příspěvku na péči III. nebo IV. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení

- Přiznání invalidity 3. stupně podle předpisů o důchodovém zabezpečení

- Snížení soběstačnosti podle definice Aegonu – jedná se o trvalé poškození základních schopností pojištěného

- a to nejméně 1 ze schopností: vidět, mluvit, orientace, používat ruce

- nebo nejméně 3 ze schopností: slyšet, chodit, pevného uchopení, kleknout si nebo sehnout se, hýbat rukama, zvedat a přenášet předměty, sednout si a vstát, vyjít schody

 

Závažná onemocnění dětí – pro věk od 0 (přidělení rodného čísla) do 18 let

Nově zavedeno také u dětí unikátní pojetí pojištění závažných onemocnění, které Aegon dosud využíval pouze u dospělých

Zahrnuty diagnózy a zdravotní následky relevantní pro období dětství a dospívání

Jednoznačné a srozumitelné definice diagnóz a zdravotních následků

U rakoviny plnění i v případě jakéhokoli karcinomu in situ a vybraných premaligních stavů ve výši 25 % nebo 50 % z pojistné částky

Po výplatě částečného plnění (tj. 25 % nebo 50 % z pojistné částky) připojištění pokračuje dále s pojistnou částkou sníženou o vyplacené plnění

 

Ošetřování dítěte od 29. dne – pro věk od 2 do 18 let

Nové připojištění pro případy, kdy nemoc nebo úraz dítěte vyžaduje podle rozhodnutí lékaře a s ohledem na věk dítěte nepřetržité ošetřování dospělou osobou nejméně 29 dní

Opakované ošetřování dítěte z důvodu téže nemoci nebo úrazu se považuje za jednu pojistnou událost, pokud přestávka mezi jednotlivými ošetřováními nepřesáhne 6 měsíců

Pokud v průběhu doby ošetřování dítěte dojde ke změně diagnózy, jedná se stále o jednu pojistnou událost

Vyplácí se od 29. dne ošetřování až 500 Kč za den bez ohledu na příjem ošetřující osoby

 

VYLEPŠENA NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRO DOSPĚLÉ

 

Pracovní neschopnost nově i od 57. dne

Nové připojištění jako možnost volby pro klienty, kteří preferují zajištění delší pracovní neschopnosti za nižší pojistné, protože dvouměsíční výpadek příjmu jim nezpůsobí finanční potíže

Pojistnou událostí je pracovní neschopnost trvající minimálně 57 dní, pojistné plnění se vyplácí od 57. dne

Upravena pravidla pro výplatu pojistného plnění, např.:

- Omezení výluky u těhotenství (i pro stávající tarif pracovní neschopnost od 29. dne) – nově se plní za pracovní neschopnost následkem vážných komplikací např. za mimoděložní těhotenství…

- U stávajícího tarifu pracovní neschopnost od 29. dne může být vyplaceno plnění, i když není splněna doba 29 dní. Podmínkou je hospitalizace min. 3 dny, týká se i těhotenství; přesné vymezení na www.aegon.cz/vyjimka-plneni-pn

 

Vylepšené pojištění invalidity

Zkrácena čekací doba na 6 měsíců pro vznik nemoci, která vedla k přiznání invalidity, i pro přiznání invalidity (dříve čekací doba 1 rok)

Nově lze sjednat stejnou pojistnou částku pro všechny stupně invalidity (dříve 1. stupeň na max. 50 % 2. stupně)

U invalidity 1. stupně zvýšena pojistná částka, do které se nezkoumá soulad s příjmem pojištěného na 1 000 000 Kč

(dříve 700 000 Kč)

Upraveny sazby pro pojištění invalidity: snížení sazeb pro věk od 45 do 65 let, zvýšení sazeb pro připojištění invalidity

1. stupně. Výsledkem je v mnoha případech nižší minimální pojistné.

 

Vylepšené pojištění hospitalizace

Nově se plní za hospitalizaci trvající min. 24 hodin (dříve min. 2 půlnoci strávené v nemocnici), a to i v souvislosti s těhotenstvím a porodem (dříve při těchto příčinách plnění od 5. půlnoci)

Rozšířena územní platnost na státy EU (dříve Česká republika)

 

Nově Aegon Care již od 18 let věku

Vstupní věk: 18 - 67 let (dříve 40 - 67 let)

 

Úpravy v pojištění sportů

Rozšířena možnost pojistit bojové sporty, které jsou provozovány registrovaným a nově i neregistrovaným sportovcem;

pojistitelné jsou s přirážkou 100 % vybrané sporty bez plného kontaktu a nově lze pojistit s přirážkou 200 % sporty s plným kontaktem (dříve ve výlukách): kickbox, box, jiu-jitsu, kendo, kung-fu, aikido, taekwondo, wing-chun. Podmínkou je, že je tato přirážka započtena.

Fotbal – přirážka 50 % bez ohledu na typ soutěže (dosud 100 % pro krajskou a vyšší úroveň)

Basketbal, florbal, házená, národní házená, nohejbal – bez přirážky

 

Nové zdravotní dotazníky

Nový Zdravotní dotazník pro děti do 15 let – přehledné uspořádání, lepší formulace otázek s ohledem na děti (dosud se používal stejný dotazník jako pro dospělé). Je třeba ho vyplnit, pokud se sjednává připojištění invalidita dítěte, závažná onemocnění dětí nebo ošetřování dítěte od 29. dne.

Nový Speciální zdravotní dotazník – v případě zdravotních problémů, které pojištěný uvedl ve zdravotním dotazníku, může doplňující údaje uvést do tohoto speciálního dotazníku. Díky vyplnění Speciálního zdravotního dotazníku se může výrazně urychlit proces akceptace smlouvy ze strany Aegonu, protože v mnoha případech nebude již třeba vyžadovat od lékaře výpis za zdravotní dokumentace. Je nepovinný.

 

A ještě upozornění - pokud nejste registrovaní k odběru Newsletteru z aegon5minut.cz, můžete to udělat hned teď zde - http://eepurl.com/bTKVof 
Díky!

Kontakt

  • NN Životní pojišťovna
  • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
  • obchod@nnblue.cz