AEGON

Říjnové novinky Aegon – přichází IDD a produktový tunning

27. 9. 2018

Další novinky, které Aegon představuje v průběhu letošního podzimu, je mix. nových povinností a produktových novinek. Veškeré novinky však znamenají další vylepšení produktu a služby pro vaše klienty.

1. IDD - směrnice EU o distribuci pojištění znamená nové povinnosti při sjednání pojištění

Smyslem směrnice je ochrana zájmů klienta. Do sjednání produktu se tak dostává nový TEST VHODNOSTI (investiční dotazník). Slouží k vyhodnocení vhodnosti investičního životního pojištění pro klienta a dává vodítko pro správné nastavení finančních fondů. Povinnost vyplnění investičního dotazníku vyplývá z právních předpisů.

Jak tedy nově postupovat před sjednáním pojištění?

Pojišťovací zprostředkovatel s klientem vyplní investiční dotazník, který je součástí modelačního program Aegon Expert nebo iPad kalkulačky. Lze také využít dotazník vlastní společnosti. Výsledkem testu je doporučený investiční profil případně i závěr, že investiční životní pojištění není pro klienta vhodné. V souladu s investičním profilem klienta je třeba zvolit vhodný finanční fond investičního životního pojištění (hlídá modelační program). Výběr finančního fondu má vliv na minimální a doporučené pojistné a na maximální výnos použitelný v modelaci vývoje pojistné smlouvy.

 

2. Novinky v životním pojištění Aegon (tarif 2054)

Nově varianta ŘIDIČ u úrazových připojištění

úraz při dopravní nehodě může znamenat dvojnásobné plnění, je-li sjednána varianta ŘIDIČ k připojištění:

- Smrt následkem úrazu

- Trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 1 %

- Denní odškodné při úrazu

- Denní odškodné při úrazu PLUS

Podmínkou je, že pojištěný byl přímým účastníkem dopravní nehody jako řidič, spolujezdec, chodec, cestující v prostředku hromadné dopravy, ve vlaku, v dopravním letadle…

 

Změny v pojištění pro děti

navýšen maximální výstupní věk pro invaliditu dítěte: nově lze do 26 let (dříve do 18 let)

maximální pojistné částky 2 000 000 Kč (dříve 1 000 000 Kč) u připojištění:

- Trvalé následky úrazu v součtu od 1 % a od 10 %

- Závažná onemocnění dětí

- Invalidita dítěte

 

Zvýšení maximální pojistné částky ve vazbě na příjem u invalidity

maximální pojistnou částkou je 120násobek čistého měsíčního příjmu pojištěného (dosud 100násobek)

 

Zvýšeny maximální výstupní věky pro seniory

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 1 % nově lze do 75 let (dříve do 70 let)

Hospitalizace nově lze do 80 let (dříve do 65 let)

 

Uvolnění limitů pro posouzení zdravotních rizik – aplikuje se již od srpna

zvýšena částka, do které stačí pouze zdravotní dotazník

rozšířený výpis ze zdravotní dokumentace u rizika smrti, invalidity a závažných onemocnění nově až od pojistných částek:

- nad 4 mil. Kč (dříve 3 mil. Kč) pro věk 15 až 45 let

- nad 2 mil. Kč (dříve 1,5 mil. Kč) pro věk 46 až 55 let

- (i nadále zůstává nad 1 mil. Kč pro věk 56 a více let)

 

A nakonec tradiční odkazy na stažení nových verzí kalkulaček (dostupné po 1. 10.):
Kalkulačku Aegon Expert stahujte z portálu https://webagent.aegon.cz 
Aplikaci Aegon Modelace pro iPad stahujte z Appstore  http://aegon.me/ipad 

V případě jakýchkoli dotrazů kontaktujte svého Key Accont Managera.

Kontakt

  • NN Životní pojišťovna
  • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
  • obchod@nnblue.cz